Beginnersles 5 Computerles Windows 10

 

We gaan nu oefenen met het aanpassen van een willekeurige tekst.

Het is hierbij de bedoeling om zowel het Lettertype als de Grootte aan te passen.

 

Zolang het Word document nog "leeg" is, kunt u Lettertype en Grootte instellen, zoals u wilt,

hebt u eenmaal tekst staan, dan moet u EERST de tekst selecteren (CTRL + A) voor u iets kunt veranderen.

 

Comic Sans 14:

Goedemorgen, ik ben blij, dat jullie er allemaal weer zijn!

 

Courier New 18

Alweer de 5de les.

 

Times New Roman 20

Wat gaat de tijd snel!

 

Bookman Old Style 16

En dan bedoel ik ook: heeft geoefend met de dingen, die ik de afgelopen lessen heb verteld.

 

Wanneer in een tekst een foute letter- of woord staat, kun u dit heel gemakkelijk corrigeren.

 

Als u de cursor VOOR het foute woord zet, dan kun u m.b.v. de DEL toets, letter-voor-letter het woord weghalen, u kunt ook het hele woord selecteren, en dan op DEL drukken; in dat geval haal u in een keer het hele woord weg.

Wanneer de cursor ACHTER het weg te halen woord staat, gebruik u i.p.v. DEL, de Backspace-toets.

(Toets onder F12 met een pijl naar Links).

 

Onthoudt:

Rechts van de cursor verwijderen: Del toets

Links van de cursor verwijderen: Backspace toets

 

U kunt bijzondere tekens en symbolen in de tekst plaatsen op de plaats, waar de cursor staat.

 

Open een Word document,

 

Ga naar: Invoegen/Symbool

 

Blader naar het bedoelde leesteken/symbool.

 

Wanneer u ▼ wilt toevoegen, dan selecteert u het bedoelde symbool en klik op: Invoegen.

 

U kunt kiezen uit verschillende Lettertypen en de bijhorende Symbolen en bijzondere tekens.

 

 

Als u het Euroteken () wilt invoegen gaat dat het gemakkelijkst door op de RECHTER ALT toets te drukken, ingedrukt te houden en dan op de 5 te drukken.

 

 

Kijk vooral ook eens bij de Lettertypen Webdings en Windings, daar zijn echt heel bijzondere symbolen te vinden.

 

Het toepassen van leestekens.

 

Als u op een gemakkelijke manier leestekens zoals trema ( ) e.d. wilt gebruiken is dat heel eenvoudig.

 

Als u zorgt, dat de toetsenbord-instelling staat op VS Internationaal (bij Windows 7 is dat standaard!), dan kun u heel gemakkelijk accenten toevoegen aan leestekens. (dat kan alleen boven KLINKERS!)

 

Om letters met accenten, op een gemakkelijke manier te maken, kun u de volgende methode toepassen (in Word):

 

U tikt eerst het bedoelde accent, daarna de betreffende letter:

 

Eerst " daarna o geeft

Eerst " daarna u geeft

 

Enzovoort.

 

Als u het accent hebt getikt krijg u dat pas te zien, nadat u de bijbehorende letter hebt getikt.

Wilt u alleen het accent tikken, dan tik u eerst het accent, daarna druk u op spatie. (of punt)

 

Voorbeeld: Hij heeft gezegd: "Ik heb het begrepen".

 

Na het eerste aanhalingteken doet u Spatie, na het 2de aanhalingsteken zet u een punt.

 

Het aanpassen/controleren van uw toetsenbord: Dit doe u als volgt voor Windows 10:

Ga naar Start/Configuratiescherm/Taal

Zorg, dat bij Notatie staat: Nederlands (Nederland)

Controleer, of in het rechter deel staat: Verenigde Staten (internationaal) staat.

Mocht dat NIET het geval zijn, verander dat dan via de knop Opties.

Klik na een Wijziging op: Opslaan en op: OK

maandag 25 juli 2022