Beginnersles 2 Computerles Windows 8 en 8.1

 

Ik geef hier nogmaals een overzicht van de belangrijkste Toets-Combinaties:

(Ik gebruik ze al jaren, en heb daar veel gemak van)

 

Ctrl + A = Selecteren

Ctrl + C = Kopiren (naar klembord)

Ctrl + X = Knippen (naar klembord)

Ctrl + V = Plakken naar de plek waar de cursor staat (vanaf klembord)

Ctrl + P = Printen (vanaf klembord)

Ctrl + B = Dik maken van tekst (Bold)

Ctrl + I = "Schuin" maken van tekst (Italic)

Ctrl + U = Onderlijnen van tekst (Underline)

 

Het is ook mogelijk om een aantal teksten groter te maken van bijv. de Bureaublad-pictogrammen,

de Letters in de Taakbalken en in de kop van de tekstverwerker Word.

 

Ga naar: Start/Configuratiescherm en klik op de knop: Beeldscherm

 

 

Alle weergegeven tekst, op Taakbalken en schermen staat standaard op: Laag-100% (standaard)

Wanneer u problemen heeft, doordat de tekst te klein word weergegeven, kunt u eventueel kiezen voor: Normaal (125%) of Groter (150%).

 

Klik op: Toepassen, waarna de gebruiker zal afmelden.

Na opnieuw inloggen, is de verandering van kracht.

 

In de vorige les hebben we besproken hoe u door het veranderen van de Resolutie van het Beeldscherm, de grootte van de pictogrammen kon veranderen (Les 1).

Tegenwoordig, is een moderne, platte monitor algemeen, en het is niet verstandig om daarbij de resolutie anders in te stellen, dan bij de in gebruikname, omdat er grote kans, is, dat objecten gaan vervormen, rond is niet meer rond, vierkant is niet meer vierkant.

 

Verstandiger is het dan ook, om de resolutie niet te veranderen, maar alleen de pictogrammen groter te maken, mochten die te klein zijn.

Als u pictogrammen op het Bureaublad groter wilt maken, dan kan dat heel eenvoudig.

U drukt op de CTRL toets in en houdt die ingedrukt, terwijl u het scrollwiel van de muis van u af draait, weer kleiner maken?

Scrollwiel naar u toe draaien!

De tekst blijft even groot, alleen het pictogram veranderd.

 

De Verkenner

Om een goed overzicht te krijgen van de Inhoud van de PC is de Verkenner erg geschikt.

De verkenner kan op een drietal verschillende manieren worden geopend:

 

 

1. Vul bij het invulscherm in: verkenner, bovenin verschijnt de Verkenner

2. Klik met de Rechtermuisknop op Start en selecteer Windows Verkenner in het Menu.

 

 

Als u de Verkenner opent, ziet u het volgende scherm:

 

 

Maar u kunt dit resultaat ook bereiken, door te klikken op: Deze pc.

 

 

Deze les besteden we aandacht aan het maken van Mappen en het geven van de juiste naam.

Om orde te houden is het gebruik van Mappen essentieel.

 

Druk op Start, in het startmenu staat Afbeeldingen, als u in die map, zonder meer alle fotos en plaatjes bij elkaar doet, zal dat niet erg overzichtelijk zijn.

Het is beter, om in Afbeeldingen sub-mappen te maken om de fotos in op te bergen.

Bijvoorbeeld: een map vakantie, een map kleinkinderen, een map huwelijk Marie 2009 e.d.

 

 

Om dit te kunnen doen, openen we de map Afbeeldingen en klikken op de gele knop Nieuwe map.

(Of u drukt op: CTRL+Shift+N) (zie rode kader)

 

 

 

Er zal dan een map worden gemaakt, genaamd Nieuwe Map, zolang die tekst blauw is, kunt u die map gewoon de juiste naam geven, de (geselecteerde, blauwe) naam zal dan worden vervangen door de juiste naam.

De selectie opheffen, door met LINKS op een leeg deel van de achtergrond te klikken.

 

Heeft u per ongeluk al op de blauwe tekst geklikt, dan met Rechts op de naam klikken en kiezen voor Naam wijzigen.

 

Vervang de naam "Nieuwe Map" altijd door de JUISTE naam, om te voorkomen dat er op een gegeven ogenblik een heel stel Nieuwe mappen bestaan, met opeenvolgende nummers 2,3,4 enz..

 

(Zolang het een blauw vlakje is, met witte letters, begint u meteen met intikken van de goede naam, en hoeft u niet eerst, wat er staat te verwijderen!)

 

Als het zo uitkomt kunt u in een gemaakte map ook weer nieuwe mappen maken, al naar behoefte.

 

Prullenbak

 

Leeg

 

Alles wat u aan bestanden of mappen verwijderd gaat in de Prullenbak door er met Rechts op te klikken en te kiezen voor Verwijderen, u kunt ook kiezen voor het gebruik van de toets Delete, soms aangegeven met Del.

 

Vol

Zodra er iets in de prullenbak is gedaan, is dat duidelijk te zien, aan het veranderde pictogram

 

Alles, wat u weggooit gaat in de Prullenbak en zolang die niet is geleegd, kunt u alles wat hierin is terecht gekomen ook weer terugzetten.

 

 

Open hiervoor de Prullenbak, waarna u alle items in de Prullenbak zult zien, klik eventueel met Rechts op het bestand, dat NIET moet worden weggegooid en kies voor Terugzetten.

 

Hou er verder rekening mee, dat als u een map weggooit, ook de inhoud van die map verwijderd zal zijn!

 

Tevens is het zo, dat bestanden, die van USB stick, geheugenkaart, of externe harde schijf worden weggegooid, NIET naar de Prullenbak gaan, maar echt WEG zijn.

 

Als u ABSOLUUT zeker weet, dat een bestand of map definitief kan worden verwijderd, is daar een truc voor:

 

Druk op Shift, hou deze ingedrukt en gooi dan het bestand weg; het gaat dan dus NIET in de Prullenbak, maar is echt helemaal verdwenen en kan dus niet meer teruggezet worden, wees hier dus heel voorzichtig mee!

 

 

Als u iets naar de prullenbak verplaatst, krijgt u bij Windows 8.1 geen waarschuwing meer.

Wl als u, vr verwijderen op Shift heeft gedrukt (zie afbeelding ▲)

 

Tegenwoordig hebben nieuwe PCs en Laptops tegenwoordig geen Diskettestation meer; een goed alternatief voor de diskette is het gebruik van een Geheugenstick, in een USB poort.

 

Bij gebruik van Windows 8.1 zal de stick automatisch worden gezien en hoeft niet te worden genstalleerd.

 

U mag de geheugenstick niet zomaar verwijderen, wl, nadat u de PC heeft uitgezet.

Wat denkt u, dat er gebeurt, als u de geheugenstick verwijderd, op het moment, dat er data van- of naar de stick worden geschreven?

Alle kans, dat bestanden incompleet- of beschadigd raken!

 

Ik verwijder de stick altijd op de volgende manier:

 

Om te beginnen, geef ik de stick een herkenbare naam i.p.v. de standaardnaam:

Verwisselbare schijf, dit doe ik bij Deze pc, waar de geheugenstick zichtbaar is, na het insteken.

 

 

In het voorbeeld heet de stick: HandyPrograms2GB (zie rode kader)

 

Als ik hem wil verwijderen, klik ik erop met Rechts en klik ik op: Uitwerpen

 

 

Hierdoor verandert de naam in: Verwisselbare schijf, waardoor ik weet, dat ik hem veilig kan verwijderen.

 

Ja, ik weet, dat je ook kunt verwijderen door te klikken op het USB verwijder pictogram in de Taakbalk, maar dat beschouw ik als minder veilig: en grote kans, dat u p.o. een ander USB apparaat verwijderd, wat NIET de bedoeling zal zijn!

 

Defragmenteren

Door het gebruik van de PC: Data op de PC zetten, Programmas installeren, maar ook Data en Programmas weer van de PC verwijderen zal de PC langzamerhand trager worden.

 

Dit is voor een deel tegen te gaan door de harde schijf regelmatig te Defragmenteren.

Alles, wat bij elkaar hoort, zal weer bij elkaar komen te staan, wat de werksnelheid van de PC erg ten goede komt.

 

Mocht uw PC al een SSD (Solid State Disk) hebben, i.p.v. een normale harde schijf, dan valt het AF te raden een SSD te defragmenteren, want dat komt de levensduur NIET ten goede!

 

Defragmenteren moet bij intensief gebruik ongeveer 1x per maand gebeuren.

(Bij Windows 8.1 wordt automatisch elke week gedefragmenteerd).

 

Open Deze pc C:

 

 

Dan klikt u in het keuzemenu op: Eigenschappen

 

 

U klikt op het Tabblad Extra en daarna op: Optimaliseren (zie rode kaders)

 

 

Selecteer de schijf- of schijven, die u wilt laten defragmenteren en klik op: Optimaliseren.

In bovenstaand voorbeeld, kunt u zien dat geen van de schijven gefragmenteerd zijn. (0% gedefragmenteerd)

 

Overigens staat de Geplande optimalisatie op wekelijks automatisch ingesteld. (zie rode kaders)

 

Wanneer uw PC beschikt over een SSD harde schijf, is het verstandig, om de optimalisatie van die schijf

uit te zetten.

 

Klik daarvoor op: Instellingen wijzigen (zie rode kader)

 

 

Klik op: Selecteren (zie rode kader)

 

 

Stel, dat Windows8.1 (C: ) een SSD schijf is, dan verwijdert u het vinkje, dat vr dat station staat.

Daarna klikt u op: OK (zie rode kaders)

 

Tot zover Beginnersles 2 Computerles Windows 8 en 8.1.

 

maandag 25 juli 2022