Beginnersles 2      Computerles Windows 10

 

Ik geef hier nogmaals een overzicht van de belangrijkste Toets-Combinaties:

(Ik gebruik ze al jaren, en heb daar veel gemak van…)

 

Ctrl + A = Selecteren

Ctrl + C = Kopiëren (naar klembord)

Ctrl + X = Knippen   (naar klembord)

Ctrl + V  = Plakken naar de plek waar de cursor staat (vanaf klembord)

Ctrl + P = Printen    (vanaf klembord)

Ctrl + B = Dik maken van tekst (Bold)

Ctrl + I    = "Schuin" maken van tekst (Italic)

Ctrl + U = Onderlijnen van tekst (Underline)

 

Het is ook mogelijk om de Bureaublad-pictogrammen groter te maken.

Klik met Rechts, op een leeg deel van het Bureaublad, Klik op: Beeld

Kies dan voor: Grote- Normale- of Kleine pictogrammen.

 

In de vorige les hebben we besproken hoe u door het veranderen van de Resolutie van het Beeldscherm, de grootte van de pictogrammen kon veranderen (Les 1).

Tegenwoordig, is een moderne, platte monitor algemeen, en het is niet verstandig om daarbij de resolutie anders in te stellen, dan bij de in gebruik name, omdat er grote kans, is, dat objecten gaan vervormen, rond is niet meer rond, vierkant is niet meer vierkant.

 

Verstandiger is het dan ook, om de resolutie niet te veranderen, maar alleen de pictogrammen groter te maken, mochten die te klein zijn.

Als bij schermen of sites wilt inzoomen,  dan kan dat heel eenvoudig.

U drukt op de CTRL toets in en houdt die ingedrukt, terwijl u het scrollwiel van de muis van u af draait, weer kleiner maken?

Scrollwiel naar u toe draaien!

 

De Verkenner

Om een goed overzicht te krijgen van de Inhoud van de PC is de Verkenner erg geschikt.

 

 

U vult in: verkenner bij het onderste venster

Bovenin wordt de Verkenner zichtbaar (zie rode kaders)

Klik op: Verkenner, en hij zal openen:

 

Maar u kunt dit resultaat ook bereiken, door te klikken op: Deze pc. (zie rode kader)

 

Deze les besteden we aandacht aan het maken van Mappen en het geven van de juiste naam.

Om orde te houden is het gebruik van Mappen essentieel.

 

Druk op Start, in het startmenu staat Afbeeldingen (zie rode kader), en als u in die map, zonder meer alle foto’s en plaatjes bij elkaar zet, zal dat niet erg overzichtelijk zijn.

 

Het is beter, om in Afbeeldingen sub-mappen te maken om de foto’s in op te bergen.

Bijvoorbeeld: een map vakantie, een map kleinkinderen, een map huwelijk Marie 2009 e.d.

Open Afbeeldingen, klik op: Nieuwe map, er zal een nieuwe map worden gemaakt. Geef die een relevante naam, wat iets zegt over de inhoud.

 

Er zal dan een map worden gemaakt, genaamd Nieuwe Map, zolang die tekst blauw is, kunt u die map gewoon de juiste naam geven, de (geselecteerde, blauwe) naam zal dan worden vervangen door de juiste naam.

De selectie opheffen, door met LINKS op een leeg deel van de achtergrond te klikken.

Heeft u per ongeluk al op de blauwe tekst geklikt, dan met Rechts op de naam klikken en kiezen voor Naam wijzigen.

 

Vervang de naam "Nieuwe Map" altijd door de JUISTE naam, om te voorkomen dat er op een gegeven ogenblik een heel stel "nieuwe mappen" bestaan, met opeenvolgende nummers 2,3,4 enz..

 

(Zolang het een blauw vlakje is, met witte letters, begint u meteen met intikken van de goede naam, en hoeft u niet eerst, wat er staat te verwijderen!)

 

Als het zo uitkomt kunt u in een gemaakte map ook weer nieuwe mappen maken, al naar behoefte.

 

Prullenbak

 

  Leeg

Alles wat u aan bestanden of mappen verwijderd gaat in de Prullenbak door er met Rechts op te klikken en te kiezen voor Verwijderen, u kunt ook kiezen voor het gebruik van de toets Delete, soms aangegeven met Del.

 

Niet Leeg

Zodra er iets in de prullenbak is gedaan, is dat duidelijk te zien, aan het veranderde pictogram

 

Alles, wat u weggooit gaat in de Prullenbak en zolang die niet is geleegd, kunt u alles wat hierin is terecht gekomen weer terugzetten.

 

Als u de Prullenbak opent, ziet u het volgende scherm"

 

 

U kunt hier:

Prullenbak leegmaken

Alle items terugzetten

De geselecteerde items terugzetten

 

Hou er verder rekening mee, dat als u een map weggooit, ook de inhoud van die map verwijderd zal zijn!

 

Tevens is het zo, dat bestanden, die van USB stick, geheugenkaart, of externe harde schijf worden weggegooid, NIET naar de Prullenbak gaan, maar echt WEG zijn.

 

Als u ABSOLUUT zeker weet, dat een bestand of map direct  definitief kan worden verwijderd, is daar een truc voor:

 

Druk op Shift, hou deze ingedrukt en gooi dan het bestand weg; het gaat dan dus NIET in de Prullenbak, maar is echt helemaal verdwenen en kan dus niet meer teruggezet worden, wees hier dus heel voorzichtig mee!

 

(zie afbeelding  ▲)

 

Als u iets naar de prullenbak verplaatst, krijgt u bij Windows 10 geen waarschuwing meer.

Wčl als u, vňňr verwijderen op Shift heeft gedrukt !

 

Tegenwoordig hebben PC’s en Laptops tegenwoordig geen Diskettestation meer; een goed alternatief voor de diskette is het gebruik van een Memorystick of externe harde schijf, in een USB poort.

 

Bij gebruik van Windows 10 zal de stick automatisch worden gezien en hoeft niet te worden geďnstalleerd.

 

U mag de memorystick of externe harde schijf niet zomaar verwijderen, wčl, nadat u de PC heeft uitgezet.

Wat denkt u, dat er gebeurt, als u de memorystick verwijderd, op het moment, dat er data van- of naar de stick worden geschreven?

Alle kans, dat bestanden incompleet- of beschadigd raken!

 

Ik verwijder de stick altijd op de volgende manier:

 

Om te beginnen, geef ik de stick een herkenbare naam i.p.v. de standaardnaam:

 

Verwisselbare schijf, dit doe ik bij Deze pc, waar de memorystick zichtbaar is, na het insteken.

 

 

In het voorbeeld heet de stick: HandyProgr (zie rode kader)

Als ik hem wil verwijderen, klik ik erop met Rechts en klik ik op: Uitwerpen (zie rode kader)

 

Hierdoor verandert de naam in: Verwisselbare schijf, waardoor ik weet, dat ik hem veilig kan verwijderen.

 

 

U ziet daarna bovenstaande afbeelding ▲

 

Ja, ik weet, dat je ook kunt verwijderen door te klikken op het USB verwijder pictogram in de Taakbalk, maar dat beschouw ik als minder veilig: en grote kans, dat u p.o. een ander USB apparaat verwijderd, wat NIET de bedoeling is!

 

Defragmenteren

Door het gebruik van de PC: Data op de PC zetten, Programma’s installeren, maar ook Data en Programma’s weer van de PC verwijderen zal de PC langzamerhand trager worden.

 

Dit is voor een deel tegen te gaan door de harde schijf regelmatig te Defragmenteren.

Alles, wat bij elkaar hoort, zal weer bij elkaar komen te staan, wat de werksnelheid van de PC erg ten goede komt.

 

Mocht uw PC al een SSD (Solid State Disk) hebben, i.p.v. een normale harde schijf, dan valt het AF te raden een SSD te defragmenteren, want dat komt de levensduur NIET ten goede!

 

Defragmenteren moet bij intensief gebruik ongeveer 1 ŕ 2 x per maand gebeuren.

 

Om handmatig te defragmenteren gaat u naar: Deze PC en klikt met Rechts op de partitie, die u wilt defragmenteren, bijvoorbeeld C:

 

(Bij Windows 10 wordt automatisch elke week gedefragmenteerd).

 

 

Dan klikt u in het keuzemenu op: Eigenschappen

U klikt op het Tabblad Extra en daarna op: Optimaliseren (zie rode kaders)

 

 

Selecteer de schijf- of schijven, die u wilt laten defragmenteren en klik op: Optimaliseren.

In bovenstaand voorbeeld, kunt u zien dat geen van de schijven gefragmenteerd zijn.

 

Overigens staat de Geplande optimalisatie op wekelijks automatisch ingesteld. (zie rode kaders)

 

Wanneer uw PC beschikt over een SSD harde schijf, is het verstandig, om de optimalisatie van die schijf uit te zetten.

 

 

Klik daarvoor op: Instellingen wijzigen (zie rode kader)

 

 

Klik op: Selecteren (zie rode kader)

 

 

Stel, dat Windows8.1 (C: ) een SSD schijf is, dan verwijderd u het vinkje, dat vňňr dat station staat.

Daarna klikt u op: OK (zie rode kaders)

 

Tot zover Beginnersles 2 Computerles Windows 10

 

maandag 25 juli 2022